Webbutik

MENY

Arbetsmaskiners klimatpåverkan och hur den kan minska - ett underlag till 2050-arbetet

Dokumentbeteckning: 2012:223

Arbetsmaskiner används i flera olika samhällssektorer och ett samlat ansvar saknas. Det oklara ansvaret är i sin tur måhända förklaringen till att ett klimatmål för arbetsmaskiner saknas. Denna rapport har tagits fram som ett underlag åt Trafikverket inom ramen för det uppdrag som gavs åt verket angående arbetsmaskiner inom färdplan 2050. Syftet är att bena ut vilka möjligheter som står till buds för att minska klimatgasutsläppen och vilka potentialerna är.

Artikelnr: TV17379