Webbutik

MENY

Användbar kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning

Dokumentbeteckning: 100367

I den här broschyren finner du kriterier och krav på kvalitetsnivåer för att uppfylla en rekommenderad lägsta nivå på tillgänglighet för bussterminaler och bytespunkter. Om den följs ökar möjligheten för personer med olika funktionsnedsättningar att kunna använda systemet.

Artikelnr: TV16814