Webbutik

MENY

Analysera och prognosticera godstrafik - Samgodsmodellen förklarad på ett enklare sätt

Dokumentbeteckning: 100852

 

Samgodsmodellen är ett verktyg som används för att göra analyser, bedömningar och prognoser för godstrafik. Modellen fungerar trafikslagsövergripande och används för både väg,
järnväg, luftfart och sjöfart. Samgods modellerar godstrafik på nationell nivå. Ambitionen är att i framtiden även kunna modellera regional nivå.

Artikelnr: NP-4305