Webbutik

MENY

Analys av väglandskapet i Jämtlands län - med prioriterade områden för drift och underhåll

Dokumentbeteckning: 2007:128

Denna landskapsanalys utgör en del av Vägverket Region Mitts arbete med de av riksdagen antagna 16 nationella miljökvalitetsmålen.
Landskapsanalysen lyfter fram och beskriver de utmärkande karaktärsdragen som kännetecknar Jämtlands län och dess olika driftsområden. Fokus ligger på de aspekter som har stor positiv eller negativ påverkan på natur-, kulturmiljö- och friluftslivsvärden till följd av drift- och underhållsåtgärder i väghållningen.

Artikelnr: TV15990