Webbutik

MENY

Analys av väglandskapet i Dalarnas län

Dokumentbeteckning: 2009:93

Landskapsanalysen lyfter fram och beskriver de utmärkande karaktärsdragen som kännetecknar Dalarnas län och dess olika driftsområden. Fokus ligger på de aspekter som har stor positiv eller negativ påverkan på natur-, kulturmiljö- och friluftslivsvärden till följd av drift- och underhållsåtgärder i väghållningen.

Artikelnr: TV16268