Webbutik

MENY

Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen i Trafikverket Region Nord år 2019

Dokumentbeteckning: 2020:161

Denna rapport redovisar och analyserar trafiksäkerhetsutvecklingen under år 2019 i Trafikverket Region Nord, som omfattar Norrbottens län och Västerbottens län. Rapporten är den årliga uppföljningen mot trafiksäkerhetsmålen för väg- och järnvägstrafiken år 2020. För vägtrafik analyseras utfallet av antalet omkomna samt utvecklingen av ett antal utpekade indikatorer. För järnväg analyseras utfallet av antalet omkomna. Rapporten är ett viktigt stöd för den fortsatta planeringen av trafiksäkerhetsåtgärder i regionen.
Artikelnr: TVD-64413