Webbutik

MENY

Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen i Trafikverket Region Nord år 2018 - målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet mot etappmålen år 2020

Dokumentbeteckning: 2019:139

Rapporten redovisar trafiksäkerhetsutvecklingen i Region Nord, Norrbottens län och Västerbottens län, för år 2018 jämfört med motsvarande utveckling i riket. Redovisningen har inom regionen skett årligen sedan år 1999.
Artikelnr: TVD-48882

I rapporten redovisas och analyseras trafiksäkerhetsutvecklingen utifrån antalet omkomna och prognosticerade antal allvarligt skadade samt utvecklingen i relation till utpekade fastslagna indikatorer, som samlade eller var för sig, bidrar till en förbättrad trafiksäkerhet. Ytterligare redovisas ett antal prioriterade trafiksäkerhetshöjande insatser som planeras genomföras som regionalt förväntas bidra i arbetet mot målet. Rapporten ska sammanfattningsvis utgöra en del av det kunskaps- och planeringsunderlag som ska ligga till grund för det fortsatta regionala systematiska trafiksäkerhetsarbetet.