Webbutik

MENY

Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen i Trafikverket Region Nord år 2017 - målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet mot etappmålen år 2020

Dokumentbeteckning: 2018:198

Trafikverket Region Nord har löpande sedan år 1999 redovisat trafiksäkerhetsutvecklingen för Norrbottens- och Västerbottens län. Denna rapport redovisar och analyserar trafiksäkerhetsutvecklingen för år 2017 gentemot trafiksäkerhetsmålen för vägtrafiken år 2020. För att kunna följa utvecklingen över tid redovisas i många fall utvecklingen över en längre period (åren 2006-2017).

Rapporten belyser sex av de tolv utpekade nationella indikatorer som är möjliga att bryta ner till regional nivå. I rapporten redovisas och analyseras trafiksäkerhetsutvecklingen utifrån antalet omkomna och allvarligt skadade samt i relation till utpekade fastslagna indikatorer, samlade eller som var för sig, bidrar till en förbättrad trafiksäkerhet.

Materialet ska kunna fungera som ett kunskaps- och planeringsunderlag som grund för det fortsatta regionala trafiksäkerhetsarbetet. Detta för att systematiskt förbättra och styra mot uppsatta målnivåer utifrån indikatorer för att fokusera mot etappmålet.
Artikelnr: TVD-29367