Webbutik

MENY

Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen i Trafikverket Region Nord år 2016 – målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet mot etappmålen år 2020

Dokumentbeteckning: 2017:175

Trafikverket Region Nord har sedan år 1999 redovisat trafiksäkerhetsutvecklingen för regionen. Syftet med rapporten är att följa upp och analysera antalet omkomna och allvarligt skadade i vägtrafiken under år 2016. För att kunna följa utvecklingen över tid redovisas därför i många fall även utvecklingen över en 11-års period (2006-2016).
Artikelnr: TVD-7930