Webbutik

MENY

Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen i Region Väst 2019 - målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet mot etappmålen 2020

Dokumentbeteckning: 2020:133

Denna rapport redovisar och analyserar trafiksäkerhetsutvecklingen mellan 2007-2019 i Trafikverket Region Väst, som omfattar Hallands, Värmlands, och Västra Götalands län. För vägtrafik analyseras utfallet för antalet omkomna och skadade samt för ett antal utpekade indikatorer. För järnväg, som utgör en mindre del av rapporten, analyseras utfallet av antal omkomna. Rapporten är ett underlag för den fortsatta planeringen av trafiksäkerhetsåtgärder i regionen.
Artikelnr: TVD-62065