Webbutik

MENY

Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen i Region Stockholm 2018 - målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet mot etappmålen 2020

Dokumentbeteckning: 2019:191

Denna rapport redovisar och analyserar trafiksäkerhetsutvecklingen under 2018 i Trafikverkets Region Stockholm, som omfattar Stockholms och Gotlands län. Rapporten är den åttonde i ordningen av de årliga uppföljningarna mot trafiksäkerhetsmålen för väg- och järnvägstrafiken år 2020.

Utvecklingen beskrivs dels utifrån utfallet av antalet dödade och allvarligt skadade, dels om de utvalda indikatorerna för etappmålsarbetet går åt rätt håll och i den takt som krävs för att nå målen 2020. Sammantaget visar rapporten vilka indikatorer och områden som är viktigast att förändra och arbeta med i regionen för att etappmålet 2020 ska nås. Rapporten är därmed ett viktigt stöd för den fortsatta planeringen av trafiksäkerhetsåtgärder i regionen.
Artikelnr: TVD-54365