Webbutik

MENY

Analys av kapacitet för väg- och spårinfrastruktur som ansluter till Arlanda. Underlag till Arlandarådets kansli.

Dokumentbeteckning 2018:160

Regeringen inrättade i maj 2017 Arlandarådet med syfte att bidra till att långsiktigt utveckla Arlanda flygplats ur ett trafikslagsövergripande helhetsperspektiv. Som underlag för utveckling av Arlanda flygplats och Swedavias strategiska arbete har Arlandarådets kansli begärt stöd från Trafikverket. I denna rapport analyseras kapacitetssituationen i den statliga väg- och spårinfrastrukturen samt åtgärdsalternativ för att hantera kapacitetsbrister i systemet som resulterar i en tillgänglig och hållbar transportförsörjning.
Artikelnr: TVD-25339