Webbutik

MENY

Analys av förändringar i beräknade kostnader för investeringsobjekt

Dokumentbeteckning: 2018:095

Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att analysera eventuella kostnadsförändringar för namngivna objekt i den nationella trafikslagsövergripande planen för utveckling av transportsystemet för perioden 2014-2025. Analysen ska omfatta samtliga namngivna objekt som redovisats som öppnade för trafik 2015 och 2016 i Trafikverkets årsredovisningar samt de namngivna objekt som är öppnade för trafik under det första halvåret 2017.
Artikelnr: TVD-16434