Webbutik

MENY

Analys av ett trängselskattesystem som även omfattar närförorter

Dokumentbeteckning: 2017:202

Trafikverket har regeringens uppdrag att bistå Sverigeförhandlingen med underlag. På uppdrag av Sverigeförhandlingen har Trafikverket tidigare tagit fram en rapport som beskriver hur trängselskatten kan förändras i Stockholmsregionen2. I denna rapport beskrivs en fördjupad analys av det mest långtgående trängselskattesystemet som har analyserats, ett trängselskattesystem som även omfattar närförorterna.
Artikelnr: TVD-12522