Webbutik

MENY

Analys av ett trängselskattesystem som även omfattar innerstadsbroarna och ringleden

Dokumentbeteckning: 2017:203

Trafikverket har regeringens uppdrag att bistå Sverigeförhandlingen med underlag. På uppdrag av Sverigeförhandlingen har Trafikverket tidigare tagit fram en rapport som beskriver hur trängselskatten kan förändras i Stockholmsregionen1. I denna rapport beskrivs en fördjupad analys av några system som omfattar nya trängselskattesnitt samt ytterligare alternativ med andra trängselskattenivåer och trängselskattesnitt. De analyserade systemen utgår från befintlig utformning av systemet för trängselskatt, men har kompletterats med trängselskatt på innerstadsbroarna över Saltsjön och Mälaren, det så kallade Saltsjö- Mälarsnittet, samt på Södra länken, Norra länken, och Östlig förbindelse.
Artikelnr: TVD-12523