Webbutik

MENY

Analys av åtgärder som minskar utsläppen i samband med Östlig förbindelse

Dokumentbeteckning: 2017:191

Underlag till Sverigeförhandlingen

Ny infrastruktur som Östlig förbindelse ger upphov till utsläpp av klimatgaser såväl under byggskedet som till följd av de trafikförändringar som uppstår efter trafiköppning. Denna rapport syftar till att beskriva utsläpp under byggtid och åtgärder som kan vara möjliga att införa för att minska nettoutsläpp av Östlig förbindelse. Rapporten har tagits fram på uppdrag av Sverigeförhandlingen.
Artikelnr: TVD-12328