Webbutik

MENY

Alternativa scenariers påverkan på lönsamhet

Dokumentbeteckning: 2009:98

I regeringens direktiv för åtgärdsplaneringen anges att trafikverken ska redogöra för olikheter i parametrar i bas- och referensscenarierna som ger en stor skillnad i investeringarnas lönsamhet. Storleksordningar för skillnaderna ska också anges och resultatet ska redovisas i en rapport parallellt med planförslaget. Denna rapport är svaret på regeringens fråga.

Artikelnr: TV16286