Webbutik

MENY

Alternativa material i väg- och järnvägsbyggnad

Dokumentbeteckning: 2007:110

Vägledning som samlar och beskriver juridiska, tekniska och miljömässiga avvägningar som behöver göras vid användning av alternativa material. Den ger exempel på material som nu används eller har provats som konstruktionsmaterial. Publikationen bygger på kunskap av många års forskning och utveckling om alternativa material i anläggningsbyggande. Den kan inte användas som VV:s riktlinjer men kan ge stöd vid planering. Materialens lämplighet måste fortfarande bedömas i respektive projekt.
Artikelnr: TV000023