Webbutik

MENY

Allmän teknisk beskrivning för vägutrustning, Vägutrustning 94

Dokumentbeteckning: 1993:61

Vägutrustning 94 är en allmän teknisk beskrivning (ATB) som i tillämpliga delar ska användas som underlag vid upphandling av förekommande vägutrustningar inom Vägverkets verksamhetsområde.

Vägutrustning är sådana väganordningar som är avsedda för skydd, belysning, trafikstyrning eller information (2§ Väglagen). Till vägutrustning räknas vägräcken, stängsel, barriärer, krockskydd, vägmärken, trafiksignaler, belysningsanordningar, bullerskydd, hjälptelefoner och bländskydd. I Vägutrustning 94 anges de krav som ställs på vägutrustningars tekniska utformningar avseende konstruktion, tillverkning och montering samt i vissa fall deras placering.

Artikelnr: TV10886