Webbutik

MENY

Allmänna krav på geoteknisk utredning för Vägverket

Dokumentbeteckning: 2007:42

Detta underlag redovisar ett förslag till förslag på innehåll för Vägverkets uppdragsbeskrivningar avseende geotekniska undersöknings- och utredningsarbeten för vägar och broar vid nybyggnad.

Artikelnr: TV16496