Webbutik

MENY

Allmänhetens syn på trafiksäkerhet - Resultat från Trafiksäkerhetsenkäten 2020

Dokumentbeteckning: 2020:228

Trafikverkets arbete med trafiksäkerhet utgår från Nollvisionen om att inga olyckor inom vägtransportsystemet ska leda till död eller allvarliga skador. Detta är ett etiskt förhållningssätt och dessutom en tydlig strategi för att skapa ett säkert transportsystem i Sverige.
Artikelnr: TVD-67231

Trafikverket har undersökt allmänhetens attityder vad gäller trafiksäkerhet sedan 1981 i Trafiksäkerhetsenkäten. När ett beteende eller en åsikt följs över tid så är förändringarna från år till år ofta små och det är först när blicken lyfts till en längre tidsperiod som eventuella trender kan urskiljas om vart beteende och opinion är på väg. Det är därför av intresse att se hur resultaten varierar över en längre tidsperiod.


2020 års undersökning genomfördes under maj-juli och därmed mitt under pågående Coronapandemi, vilket syns på resultaten i termer av förändrade resvanor. Andelen som svarat att de under de senaste 30 dagarna har rest med buss, tåg, respektive flyg har rasat i jämförelse med 2018 samtidigt som andelen som färdats med bil har ökat.