Webbutik

MENY

Allmän teknisk beskrivning för vägtunnlar, Tunnel 99

Dokumentbeteckning: 1999:138

Tunnel 99 innehåller generella tekniska krav på Vägverkets vägtunnlar. Kraven ska tillämpas vid planering, projektering, konstruktion och byggande av tunnlar av betong och stål samt för tunnlar i berg. Vid upphandling av tunnlar används Tunnel 99 som underlag för en objektspecifik teknisk beskrivning som anger de ytterligare krav som ska gälla för det aktuella objektet.

Ersätter Vägverkets publikation 1995:32
Ersatt av Vägverkets publikation 2004:124
Artikelnr: TV000054