Webbutik

MENY

Allmän teknisk beskrivning för rörbroar

Dokumentbeteckning: 1999:22

Rörbroar innehåller Vägverkets krav på rörbroar. En rörbro är en bro som genom samverkan mellan rör och jord ges erforderlig bärförmåga. Rörbroar tillverkas av stål eller betong. Den vanligaste typen av rörbroar tillverkas av korrugerat stål. Till rörbroar räknas också valvkonstruktioner av korrugerat stål.

Ersätter Vägverkets publikation 1996:10

Artikelnr: TV000410