Webbutik

MENY

Allmän teknisk beskrivning Bärighetsberäkning av broar för tunga transporter Interimsutgåva

Dokumentbeteckning: 1995:71

I publikationen anges krav vid beräkning av inverkan på broar av fordon med högre bruttovikt än vad Vägtrafikkungörelsen (VTK) tillåter. Dessa fordon behöver således dispens från VTK.

Ersatt av publikation 2008:13

Artikelnr: TV10931