Webbutik

MENY

Aktionsplan för säker vägtrafik 2019–2022 - Åtgärder som 14 myndigheter och aktörer avser att vidta för ökad trafiksäkerhet

Dokumentbeteckning: 2019:086

Mot bakgrund av trafiksäkerhetsutvecklingen under senare år är det av stor vikt att berörda myndigheter och aktörer visar ett ökat engagemang och ansvarstagande för en säker vägtrafik. För att lyckas nå uppsatta mål krävs att effektiva åtgärder vidtas, både enskilt och i samverkan. I ”Aktionsplan för säker vägtrafik 2019–2022” beskrivs vad 14 olika myndigheter och aktörer själva avser att göra under de närmaste fyra åren för att bidra till en säker vägtrafik. Totalt redovisas 111 olika åtgärder för perioden 2019–2022 inom bl.a. områdena rätt hastighet, nykter trafik och säker cykling. Om de åtgärder som beskrivs i aktionsplanen genomförs i sin helhet bedöms det kunna bidra till cirka 40–50 färre omkomna på årsbasis efter år 2022. Åtgärderna bedöms även kunna bidra till i storleksordningen 500 färre allvarligt skadade på årsbasis efter år 2022.
Artikelnr: TVD-41724