Webbutik

MENY
Nyheter RSS
Nu finns det nya TTJ-moduler att beställa.
RSS

Nya produkter

Bild på Väg 40, Bollebygd. Fördjupad riskanalys och förslag till åtgärder

Väg 40, Bollebygd. Fördjupad riskanalys och förslag till åtgärder

Dokumentbeteckning: 2019:173

Denna riskanalys omfattar knappt 4 km av väg 40, söder om Bollebygds tätort. Vägen är här en motorväg med hög säkerhet, men saknar skydd för förorening av grundvattnet. Analysen ger vägsträckan riskklassen ”måttlig risk” och rekommenderar att vägsträckan förses med täta diken.
Bild på Åtgärdsvalsstudie väg 49 Skövde-Karlsborg

Åtgärdsvalsstudie väg 49 Skövde-Karlsborg

Dokumentbeteckning: 2019:176

Denna åtgärdsvalsstudie omfattar väg 49 mellan Skövde och Karlsborg. Vägen är viktig för arbetspendling, lokala resor och näringslivets transporter, men har en bristfällig trafiksäkerhet för både skyddade och oskyddade trafikanter. Studien rekommenderar en rad mindre ombyggnader av vägen samt att marknadsföra och förbättra kollektivtrafiken. Möjligheterna att cykla bör utvecklas, företrädesvis på banvallen.