Webbutik

MENY
RSS

Nya produkter

Bild på DigiNord - Virtual Meetings and Climate Smart Collaboration in the Nordic  Countries. Examples of good practice and promotion.

DigiNord - Virtual Meetings and Climate Smart Collaboration in the Nordic Countries. Examples of good practice and promotion.

Dokumentbeteckning: 2020:032

Trafikverket har medverkat i regeringsuppdraget ”Nordiska hållbara städer med fokus på klimatsmart mobilitet” 2018-2021 och i Trafikverkets uppdrag ingår DigiNord; ett projekt för utbyte av kunskap om digitala möten och klimatsmart digitalt samarbete inom och mellan de Nordiska länderna. Rapporten bygger på litteraturstudier, (digitala) möten och intervjuer, ett webbinarium och en virtuell workshop, allt genomfört under 2019. Totalt presenteras 22 fallstudier i denna rapport som visar på några av de vanligaste drivkrafterna och hindren för digitala möten, samt lyfter fram viktiga faktorer för att de ska lyckas. I rapporten presenteras lärdomarna från projektet och ett antal rekommen¬dationer.
Bild på Förstudie demonstrationsprojekt av en bytespunkt - underlag till delredovisning av regeringsuppdrag mobilitet som en tjänst

Förstudie demonstrationsprojekt av en bytespunkt - underlag till delredovisning av regeringsuppdrag mobilitet som en tjänst

Dokumentbeteckning: 2020:073

Förstudien utgör underlag för att välja plats för demonstrationsprojekt i arbetet med Trafikverkets regeringsuppdrag mobilitet som tjänst. I förstudien redovisas en kartläggning över 15 bytespunkter där förutsättningar för ett demonstrationsprojekt undersökts samt en nulägesbild över kombinerad mobilitet i Europa, Norden och Sverige.