Webbutik

MENY
RSS

Nya produkter

Bild på Klimatanspassning av transportinfrastrukturen - effekter på Trafikverkets planering och finansieringen av transportinfrastrukturen

Klimatanspassning av transportinfrastrukturen - effekter på Trafikverkets planering och finansieringen av transportinfrastrukturen

Dokumentbeteckning: 2020:181

Klimatmålen ställer Trafikverkets planeringssystem samt frågor kring organisering ochfinansiering av transportinfrastrukturen inför stora utmaningar. Utvecklingen inomtransportinfrastrukturen har under lång tid kännetecknas av långsiktig kontinuitet snarare änsnabb förändring. Den förändring som krävs för att nå de ambitiösa målen förklimatpolitiken är istället snabb och radikal.

För att ge ett underlag för fortsatt diskussion om klimatmålsanpassningens utmaningar förtransportinfrastrukturen har denna rapport utarbetats av WSP på uppdrag av Trafikverket,hösten 2019 och våren 2020.
Överflyttning av gods till järnväg och sjöfart i Region Mitt

Överflyttning av gods till järnväg och sjöfart i Region Mitt

Dokumentbeteckning: 2020:177

För att möta framtida utmaningar behöver andelen godstransporter på järnväg och med fartyg öka. Trafikverket har, som ansvarig myndighet för den långsiktiga infrastrukturplaneringen, en viktig roll i arbetet med att skapa bättre förutsättningar för godstransporter på järnväg och med fartyg. Trafikverket behöver möta de nya utmaningarna genom att bland annat öka den egna kunskapen om var i transportsystemet som de största potentialerna finns och vilka åtgärder som behöver vidtas. Sammantaget behöver Trafikverket jobba mer målinriktat, systematiskt och samordnat för att öka andelen godstransporter på järnväg och med fartyg.