Webbutik

MENY
RSS

Nya produkter

Överflyttning av gods till järnväg och sjöfart i Region Mitt

Överflyttning av gods till järnväg och sjöfart i Region Mitt

Dokumentbeteckning: 2020:177

För att möta framtida utmaningar behöver andelen godstransporter på järnväg och med fartyg öka. Trafikverket har, som ansvarig myndighet för den långsiktiga infrastrukturplaneringen, en viktig roll i arbetet med att skapa bättre förutsättningar för godstransporter på järnväg och med fartyg. Trafikverket behöver möta de nya utmaningarna genom att bland annat öka den egna kunskapen om var i transportsystemet som de största potentialerna finns och vilka åtgärder som behöver vidtas. Sammantaget behöver Trafikverket jobba mer målinriktat, systematiskt och samordnat för att öka andelen godstransporter på järnväg och med fartyg.
Bild på Matande elnät för elvägar - en översikt tekniskt och juridiskt

Matande elnät för elvägar - en översikt tekniskt och juridiskt

Dokumentbeteckning: 2020:168

Trafikverket har fått i uppgift att undersöka och stödja vad ett eventuellt införande av elvägar skulle innebära för vägtransportsystemet och för reduktionsmål gällande CO2. Den här rapporten är tänkt att stödja juridiska diskussioner gällande elvägar. Detta genom att översiktligt beskriva vilket matande elnät som ett brett utrullat elvägsnät i Sverige bedöms behöva och vilka tekniska, juridiska och praktiska förutsättningar som finns idag för ett sådant elnät.