Webbutik

MENY
Nyheter RSS
Nu finns det nya TTJ-moduler att beställa.
Årsredovisningen går nu att ladda ner.
RSS

Nya produkter

Bild på Frigjord kapacitet i samband med öppnandet av Förbifart Stockholm

Frigjord kapacitet i samband med öppnandet av Förbifart Stockholm

Dokumentbeteckning: 2019:172

Det råder idag omfattande trängsel i de centrala delarna av Stockholms län. Flera vägar är hårt belastade och framkomligheten är begränsad, framförallt under rusningsperioderna. Förbifart Stockholm planeras att öppnas inom en relativt snar framtid och kommer att få stor påverkan på trafiken i regionen. På flera vägar där det idag råder omfattande trängsel beräknas trafiken att minska vilket gör att det öppnas möjligheter till att utföra drift- och underhållsåtgärder och eventuellt andra typer av åtgärder för att öka den samhällsekonomiska nyttan i transportsystemet.
Bild på Cykel- och mopedhjälmsanvändning i Sverige 2018

Cykel- och mopedhjälmsanvändning i Sverige 2018

Dokumentbeteckning; 2019:177

I den här rapporten sammanfattas cyklisters hjälmanvändning i 21 orter i Sverige. Sedan 2012 har även en mindre mätning av mopedisters hjälm­användning genomförts. Fokus för studien ligger på jämförelser mellan åren 2017 och 2018.