Webbutik

MENY
Nyheter RSS
Nu finns det nya TTJ-moduler att beställa.
RSS

Nya produkter

Bild på Forskning och innovation Årsrapport 2019

Forskning och innovation Årsrapport 2019

Dokumentbeteckning: 2020:061

Forskning och innovation (FoI) ger oss möjlighet att utveckla lösningar som bidrar till tillgänglighet i ett hållbart samhälle. Vår FoI-verksamhet utgår från den uppgift vi har, men regeringen har även gett oss i uppdrag att finansiera forskning och innovation inom sjöfartsområdet och luftfartsområdet.
Bild på Gränsöverskridande planering – ett kunskapsunderlag i den långsiktiga planeringen

Gränsöverskridande planering – ett kunskapsunderlag i den långsiktiga planeringen

Dokumentbeteckning: 2020:048

De internationella resorna och transporterna har betydelse för hur det svenska transportsystemet behöver utvecklas. Samverkan på global nivå, inom ramen för EU och med Sveriges grannländer är viktigt för att kunna förutse vilka utvecklingsbehov som kan komma att uppstå i framtiden och för att kunna utveckla planeringen för att integrera de gränsöverskridande och internationella aspekterna. I denna rapport beskrivs på en övergripande nivå vad som händer inom ramen för Europeiska unionen och i Sveriges nordiska grannländer.