Webbutik

MENY

30-försöket på Gotland - Delrapport 2. Reslutat av hastighetsmätningar, sen eftermätning våren 2007

Dokumentbeteckning: 2007:154

Under läsåret 2006 / 2007 har en kampanj i syfte att öka säkerheten för barn som reser med buss till från skolan genomförts på Gotland. Informationen har inneburit att man vädjat till trafikanterna att köra 30 km/tim då de passerar en stillastående buss utmärkt med skolskjutsskylt och blinklyktor. Detta är delrapport 2 av 7 med resultat från sena eftermätningar av hastigheten våren 2007

Artikelnr: TV15572