Webbutik

MENY

30-försöket på Gotland - Delrapport 7. Enkätundersökning med chaufförer som kör skolbarn, våren 2007

Dokumentbeteckning: 2007:159

Under läsåret 2006 / 2007 har en kampanj i syfte att öka säkerheten för barn som reser med buss till och från skolan genomförts på Gotland. Informationen har inneburit att man vädjat till trafikanterna att köra 30 km/tim då de passerar en stillastående buss utmärkt med skolskjutsskylt och blinklyktor. Detta är delrapport 7 av 7 med resultat från en enkätundersökning med chaufförer som kör skolbarn, genomförd våren 2007.

Artikelnr: TV15577