Webbutik

MENY

30-försöket på Gotland. Delrapport 6. Intervjuer med chaufförer som kör skolbarn. Våren / sommaren 2006

Dokumentbeteckning: 2007:158

Under läsåret 2006 / 2007 har en kampanj med syfte att öka säkerheten för barn som reser med buss till och från skolan genomförts på Gotland. Informationen har inneburit att man vädjat till trafikanterna att köra 30 km/tim då de passerar en stillastående buss utmärkt med skolskjutsskylt och blinklyktor. Detta är delrapport 6 av 7 med resultat från intervjuer med chaufförer som kör skolbarn genomförda våren / sommaren 2006.
Artikelnr: TV15576