Webbutik

MENY

30-försöket på Gotland - Delrapport 5. Enkätundersökning bland skolbarn, eftermätning våren 2007

Dokumentbeteckning: 2007:157

Under låsåret 2006 / 2007 har en kampanj i syfte att öka säkerheten för barn som reser med buss till och från skolan genomförts på Gotland. Informationen har inneburit att man vädjat till trafikanterna att köra 30 km/tim då de passerar en stillastående buss utmärkt med skolskjutsskylt och blinklyktor. Detta är delrapport 5 av 7 med resultat från en enkät bland skolbarn om de uppfattar sin skolskjutssituation från våren 2007 med jämförelser med enkät genomförd våren/sommaren 2006.
Artikelnr: TV15575