Webbutik

MENY

30-försöket på Gotland - Delrapport 4. Undersökning om hur gotlänningarna uppfattar kampanjen, sen eftermätning våren 2007

Dokumentbeteckning: 2007:156

Under läsåret 2006 / 2007 har en kampanj i syfte att öka säkerheten för barn som reser med buss till och från skolan genomförts på Gotland. Informationen har inneburit att man vädjat till trafikanterna att köra 30 km/tim då de passerar en stillastående buss utmärkt med skolskjutsskylt och blinklyktor. Detta är delrapport 4 av 7 med resultat från en sen eftermätning om hur gotlänningarna uppfattat informationskampanjen våren 2007.
Artikelnr: TV15574