Webbutik

MENY

30-försöket på Gotland - Delrapport 3. Undersökning om hur gotlänningarna uppfattar kampanjen, tidig eftermätning hösten 2006

Dokumentbeteckning: 2007:155

Under läsåret 2006 / 2007 har en kampanj i syfte att öka säkerheten för barn som reser med buss till och från skolan genomförts på Gotland. Informationen har inneburit att man vädjat till trafikanterna att köra 30 km/tim då de passerar en stillastående buss utmärkt med skolskjutsslylt och blinklyktor. Detta är delrapport 3 av 7 med resultat från en tidig eftermätning om hur gotlänningarna uppfattat informationskampanjen hösten 2006.

Artikelnr: TV15573