Webbutik

MENY

30-försöket på Gotland - Delrapport 1. Resultat av hastighetsmätningar, tidig eftermätning höster 2006

Dokumentbeteckning: 2007:153

Under läsåret 2006 / 2007 har en kampanj i syfte att öka säkerheten för barn som reser med buss till och från skolan genomförts på Gotland. Informationen har inneburit att man vädjat till trafikanterna att köra 30 km/tim då de passerar en stillastående buss utmärkt med skolskjutsskylt och blinklyktor.

Det här är delrapport 1 av 7 med resultat från tidigare eftermätningar av hastigheten hösten 2006.
 

Artikelnr: TV15571