Webbutik

MENY

250 km/tim med blandad trafik - Underlag till nationell plan

Dokumentbeteckning: 2020:090

Idag trafikeras det svenska järnvägsnätet av tåg som kör högst 200 km/tim. Flera sträckningar som byggts under de senaste 25 åren har dock till stora delar byggts för hastigheter upp till 250 km/tim med blandad trafik och i nationell plan 2018-2029 ingår ytterligare järnvägssträckningar som till största delen byggs för 250 med blandad trafik. En förutsättning för att kunna köra snabbare än 200 km/tim är att alla tekniska komponenter är anpassat för detta, t ex att ERTMS finns utbyggt. Rapporten visar att det är samhällsekonomiskt mycket intressant att uppgradera järnvägsnätet för 250 km/h på ett flertal viktiga sträckor.
Artikelnr: TVD-60374