Webbutik

MENY

2017 års återrapportering av uppdrag att leda övergripande samverkan i trafiksäkerhetsarbetet för vägtrafik

Dokumentbeteckning: 2017:124

 

Denna rapport utgör 2017 års återrapportering till Regeringskansliet med anledning av Trafikverkets uppdrag att leda övergripande samverkan i trafiksäkerhetsarbetet för vägtrafik. Rapporten redovisar hur samverkan i dag bedrivs och pågående utveckling av Trafikverkets arbete med att leda samverkan. Rapporten redovisar även trafiksäkerhetsutvecklingen under 2016 och anger några viktiga initiativ som Regeringskansliet skulle kunna ta för att öka genomslaget av Nystart för Nollvisionen.  

 

Rapportens innehåll baseras till stor del på underlag från ett pågående projekt inom Trafikverket – Leda samverkan trafiksäkerhet väg (dnr TRV 2017/18392) och rapporterna Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2016 (TRV publ 2017:098) och Översyn av etappmål för säkerhet väg (TRV publ 2016:109).

Artikelnr: TVD-5926