Webbutik

MENY

105:an, Vägverkets miljökrav vid upphandling av entreprenader och tjänster

Dokumentbeteckning: 2006:105

Kraven gäller för entreprenadupphandlingar där förfrågningsunderlag gått ut före 1 april 2012. Efter detta datum gäller de krav som återfinns i Generella miljökrav vid entreprenadupphandling [TDOK 2012:93], som finns bland Trafikverkets styrande och stödjande dokument .

Vägverket och storstadskommunerna Göteborg, Malmö och Stockholm har sedan flera år tillbaka var för sig ställt miljökrav i sina respektive upphandlingar. Syftet med detta har varit att använda upphandlingarna som ett verktyg för att nå de miljömål samhället och respektive organisation har satt upp. I samband med revideringen av respektive beställares krav inför 2005 inleddes ett samarbete för att ta fram gemensamma krav. Detta dokument är resultatet av samarbetet.

Från 2008-08-01 gäller en reviderad version av miljökraven där Vägverket och storstadskommunerna har förtydligat en del vad gäller bl.a. sparsam körning, uppdragstagare och uppdrag har lagts till där det enbart har stått entreprenör resp entreprenad tidigare, bränsleförbrukning har ersatts av energiförbrukning m.m., se vidare 'Reviderad version av beslut daterat 2006-06-22' som finns inlagt i publikationen.

Artikelnr: TV12214