Webbutik

MENY

Åtgärdsvalsstudie väg 55 Björndammen - Enköping

Dokumentbeteckning: 2020:130

Denna utredning är en fördjupning av en tidigare åtgärdsvalsstudie som genomfördes 2017 som omfattade väg 55 mellan Katrineholm och Uppsala. Den tidigare åtgärdsvalsstudien är ett viktigt underlag som läsaren bör ta del av för att förstå väg 55:s roll i vägtransportsystemet.Aktuell sträcka av väg 55 för denna åtgärdsvalsstudie sträcker sig från Björndammen, via Strängnäs upp till trafikplats 141 (Enköpings kommun). Väg 55 har pekats ut som ett viktigt regionalt stråk och då den även förbinder två europavägar, E18 och E20, har den även pekats ut som en viktig nationell länk. Vägen är funktionellt viktigt för gods-, kollektiv- och persontransporter. Det förekommer även transporter med farligt gods.
Artikelnr: TVD-64875