Webbutik

MENY

Åtgärdsvalsstudie ren och vilt, E10 och Malmbanan söder om Kiruna

Dokumentbeteckning: 2019:060

Syftet med åtgärdsvalsstudien är att söka efter olika lösningar för att finna lämpliga åtgärder, på E10 och Malmbanan, som är så bra som möjligt för rennäringen. Åtgärdsvalsstudien ska utgöra ett beslutsunderlag för prioritering av åtgärder till kommande planer och projekt, både på kort och på lång sikt. Åtgärdsvalsstudien har genomförts genom intervjuer och dialogmöten med rennäringen. Kunskap om vilt kopplat till E10 och malmbanan har inhämtats genom en litteraturstudie och tidigare utredningar. Åtgärdsvalsstudien ger förslag på inriktning och rekommenderade åtgärder på kort och lång sikt.
Artikelnr: TVD-36318