Webbutik

MENY

Åtgärdsvalsstudie Höghastighetsjärnväg Linköping - Borås

Dokumentbeteckning: 2018:104

Trafikverket planerar för en utbyggnad av höghastighetsjärnväg mellan Stockholm- Göteborg och Stockholm-Malmö. Ostlänken, Linköping-Borås, Göteborg-Borås och Jönköping-Malmö utgör delar av Trafikverkets program En ny generation järnväg för höghastighetsjärnväg. Sträckorna Jönköping-Malmö och Linköping-Borås är i ett tidigt utredningsskede, som redovisas i form av en åtgärdsvalsstudie för varje sträcka. Åtgärdsvalsstudierna har utgått ifrån beslutade ändamål för en Ny Generation Järnväg och förutsättningar om snabb utbyggnad av en järnväg för 320 km/h samt, sedan februari 2016, även de av Sverigeförhandlingen utpekade stationsorterna. Åtgärdsvalsstudiernas bedömningar och rekommendationer utgår från dessa förutsättningar.
Artikelnr: TVD-18686

Till denna åtgärdsvalsstudie hör följande underlagsrapporter:

 

Rapporten går också att ladda ner som lågupplösta filer, se nedan.

Related Files