Webbutik

MENY

Övriga insatser för effektivisering av transportsystemet 2014

Dokumentbeteckning: 2015:044

I enlighet med regleringsbrevet för verksamhetsåret 2014 ska Trafikverket i en särskild rapport redovisa de delar av Trafikverkets verksamhet som finansieras med anslagsposterna ”övriga insatser för effektivisering av transportsystemet” (Väghållning ap. 12 och Banhållning ap. 11).
Artikelnr: TV000132