Webbutik

MENY

Övriga insatser för effektivisering av transportsystemet 2013

Dokumentbeteckning: 2014:050

I enlighet med regleringsbrevet för verksamhetsåret 2013 ska Trafikverket i en särskild rapport redovisa de delar av Trafikverkets verksamhet som finansieras med anslagsposterna ”övriga insatser för effektivisering av transportsystemet” (Väghållning ap. 12 och Banhållning ap. 11).
Artikelnr: TV17692