Webbutik

MENY

Övriga insatser för effektivisering av transportsystemet 2011

Dokumentbeteckning: 2014:048

Denna redovisning avser den del av Trafikverkets verksamhet som finansieras med anslagsposterna "Övriga insatser för effektivisering av transportsystemet" (Väghållning ap. 7 och Banhållning ap. 11).
Artikelnr: TV17639