Webbutik

MENY

Övervakning TrafikSignaler, ÖTS

Dokumentbeteckning: 89371

Trafiksignalerna har stor betydelse för att och hur trafiken flyter. Förutom att de alltid måste fungera ger trafiksignalsystemen möjligheter att både analysera och styra trafiken. Samtliga signalanläggningar har någon form av övervakning. Signalernas program behöver till exempel anpassas till hur trafikens riktning och omfattning förändras över dygnet. Detta görs av Vägverkets system för trafikstyrning och övervakning av trafiksignaler (ÖTS).

Informationsbladet är på både på svenska och engelska.

Artikelnr: TV16501