Webbutik

MENY

Översyn väghållaransvar

Dokumentbeteckning: 2013:043

I samråd med Riksförbundet enskilda vägar (REV) och Sveriges kommuner och landsting (SKL) har Trafikverket genomfört projektet ”Översyn väghållaransvar”. Målet för projektet var att åstadkomma ett vägnät som är rätt avgränsat mellan stat, kommun och enskilda med hänsyn till samhällsekonomisk effektivitet och rationell väghållning.

Artikelnr: TV17532