Webbutik

MENY

Översyn av etappmål för säkerhet på väg - till 2020 och 2030, med en utblick mot 2050

Dokumentbeteckning: 2016:109

Här finns 2016 års analysrapport av etappmål 2020 och 2030.

Trafikverket och Transportstyrelsen har i samverkan tagit fram analysrapporten ”Översyn av etappmål för säkerhet på väg till 2020 och 2030, med en utblick mot 2050”. Arbetet har syftat till att analysera utvecklingen mot nuvarande etappmål 2020 för dödade och allvarligt skadade inom vägtransportområdet samt att ta fram ett underlag för ett framtida, nytt etappmål för säkerhet på väg till år 2030. En utblick har även skett mot 2050 vad gäller en möjlig trafiksäkerhetsutveckling, baserat på olika trender i omvärlden. Arbetet har löpande stämts av inom GNS Väg (Gruppen för Nationell Samverkan).
Artikelnr: TV2705

Några exempel på frågor som rapporten analyserar och drar slutsatser om:

  • Varför har vi inte sett några förbättringar av trafiksäkerheten de senaste åren?

  • Når vi etappmålet 2020?

  • Vilken ambitionsnivå bör gälla för ett nytt etappmål till år 2030?

  • Vad kan vi tro om utvecklingen bortom 2030, med utblick mot 2050?

  • Varför bör trafiksäkerhetsarbetet breddas till att inkludera även självmord och fallolyckor?

  • Hur kan målstyrningen av trafiksäkerhetsarbetet bli mer resultatinriktad?

  • Några nya indikatorer inför 2020?