Webbutik

MENY

Översyn av de svenska beredskapsflygplatserna - slutrapport

Dokumentbeteckning: 2020:145

Denna rapport utgör slutredovisningen av regeringsuppdraget att göra en översyn av de svenska beredskapsflygplatserna. En delrapport lämnades den 31 mars 2020.
Artikelnr: TVD-62401